547828388708201

Page content

Zwangere werkneemster is niet zomaar te ontslaan

Zwangere werkneemster is niet zomaar te ontslaan

Werknemers genieten in verschillende gevallen ontslagbescherming.

Als werkgever mag u niet zomaar de arbeidsovereenkomst op te zeggen als uw werkneemster zwanger is. Zijn de regels rondom dit opzegverbod en wanneer zou u een zwangere werkneemster wel mogen ontslaan?

Uiteraard is het een wondertje als een van uw meiden / vrouwen in uw onderneming zwanger wordt. Maar soms zit u als werkgever hier niet op te wachten. Een zwangere werkneemster heeft immers recht op zwangerschaps- en ouderschapsverlof en moet in die periode vervangen worden. Om te voorkomen dat zwangere vrouwen zomaar ontslagen kunnen worden, geldt er een opzegverbod.

Lastiger
Door dit opzegverbod is het voor een werkgever een stuk lastiger om de arbeidsovereenkomst met de zwangere werkneemster te beëindigen. Het opzegverbod geldt namelijk vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot zes weken na de werkhervatting na de bevalling. In die periode is het niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met een ontslagvergunning van UWV.

 

Uitzondering
In de wet zijn wel een aantal uitzonderingen opgenomen. Heeft de werkneemster een contract voor bepaalde tijd en loopt dit af tijdens de zwangerschap, dan hoeft u het contract niet te verlengen. Ook in de proeftijd mag u het contract opzeggen. De reden voor het niet verlengen of opzeggen mag echter niets te maken hebben met het opzegverbod. Kan de zwangere werkneemster aantonen dat dit wel het geval is, dan kan zij het beëindigen of niet verlengen van haar contract aanvechten. U maakt zich dan namelijk schuldig aan discriminatie omdat er dan sprake is van ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen.

Instemming
Ontslag is wel toegestaan als de werkneemster hier schriftelijk mee instemt, dus bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Ook in het geval van faillissement mag de curator de zwangere werkneemster ontslaan. Bij een beëindiging van de werkzaamheden van een onderneming ligt het iets anders: het opzegverbod blijft namelijk wel gelden bij zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Het opzegverbod geldt niet als u dringende reden (zoals diefstal of een ernstige misdraging) heeft voor een ontslag op staande voet.

 

Voor meer informatie, bel me maar even.

 

Gerbrand,

Kruijver-Administratie

 

Comment Section

0 reacties op “Zwangere werkneemster is niet zomaar te ontslaan

Plaats een reactie


*