547828388708201

Page content

Tijd om aan de slag te gaan met de belastingaangifte.

Zo bijna en het jaar 2016 is weer voorbij, tijd om aan de slag te gaan met de belastingaangifte.

Aan het einde van het jaar is het slim om als ondernemer nog een paar dingen te regelen.

Wij geven je de 10 tips.

 

Tip 1

De ondernemingsfaciliteiten

U mag nog een beroep doen op de faciliteiten:

  • De zelfstandigenaftrek van maximaal € 7.280, mits de winst daarvoor toereikend is. Dit bedrag is voor starters verhoogd met € 2.123.
  • De mogelijkheid om als ondernemer 9,8% van de winst uit de onderneming aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) te doteren. De FOR-dotatie bedraagt in beginsel maximaal € 8.774;
  • De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid van minstens € 4.000. Hiervoor geldt een verlaagd urencriterium.
  • De aftrek speur- en ontwikkelingswerk van in beginsel € 12.484. Dit bedrag wordt voor starters nog verhoogd met € 6.245;

 

Tip 2

De urenadministratie

U moet ieder jaar minimaal 1.225 uur werken aan, in en voor uw onderneming. Wanneer u naast uw onderneming nog een andere baan heeft schuilt er een addertje onder het gras. U moet dan namelijk meer dan de helft van de tijd aan uw bedrijf besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren.

 

Tip 3

Ondernemer of resultaatgenieter?

Als ondernemer komt u in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst en bedraagt 14%.

Indien u voor de inkomstenbelasting niet wordt gezien als ondernemer maar wel werkzaamheden verricht die rendabel zijn, geniet u inkomsten uit overig werk. Voor de resultaatgenieter kan een vergelijkbare faciliteit gelden in de vorm van de terbeschikkingstellingsvrijstelling. Deze faciliteit geldt ook voor de aanmerkelijkbelanghouder die vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan zijn BV. Dit houdt in dat 12% van het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit werkzaamheden is vrijgesteld van inkomstenbelasting.

 

Tip 4

Betaal brandstof met uw pas

Wanneer uw auto wordt gebruikt voor de belaste omzet, kunt u de btw over het onderhoud en gebruik. Ook de btw op de brandstof van uw zakelijke auto kunt u in aftrek brengen. U dient wel aan te tonen dat u de brandstof zelf betaald heeft. Zorg er daarom altijd voor dat de brandstof wordt betaald met een bankpas, tankpas of creditcard.

 

Tip 5

Kies uw gunstigste aangiftetijdvak

U heeft zelf de keuze of u uw aangifte per maand of kwartaal doet. Probeer dit zo in te plannen zodat u een liquiditeitsvoordeel kunt behalen. Wanneer u vaak btw moet afdragen, is het aan te raden om de aangifte per kwartaal te doen. U mag zelf bepalen of u uw btw-aangifte per kwartaal of per maand doet. Ingeval u juist te maken hebt met een structurele teruggave van btw, kunt u ervoor kiezen om maandelijks de btw- aangifte in te dienen.

 

Tip 6

Meld verbreken voor de btw z.s.m.

Wanneer u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden door zolang de fiscale eenheid bestaat. De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd waardoor het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.

 

Tip 7

Administratie zakelijke auto bijhouden

Wanneer u de auto van de zaak ook privé gebruikt dient u een correctie toe te passen voor de in aftrek gebrachte btw over het privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar. Dit wordt bepaald aan de hand van uw administratie. Daaruit moet namelijk blijken wat het privégebruik is geweest, waarbij woon-werkverkeer als privégebruik wordt aangemerkt. Als u geen kilometeradministratie heeft bijgehouden moet u 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw.

 

Tip 8

Lagere grens voor kwartaalopgaaf ICP

Indien u in dit jaar in een kwartaal voor meer dan €50.000 aan goederen heeft geleverd aan ondernemers in EU-landen(intracommunautaire prestaties), dan had u een maandelijkse opgaaf ICP moeten indienen. Ga na of dit correct heeft plaatsgevonden.

 

Tip 9

Denk aan de Europese factuureisen

Indien u handel drijft binnen de EU gelden er extra factuureisen. In het geval dat u goederen exporteert naar EU-landen en het gaat om een intracommunautaire levering gelden deze eisen. Ga na of uw facturen aan deze eisen voldoen:

  • Op uw facturen aan klanten die btw-aangifte doen in andere EU-landen moeten de btw-identificatienummers van u én uw klant staan. Vraag het btw-identificatienummer aan uw klant en controleer dit nummer ook;
  • U factureert met 0% btw. Daarom moet op uw factuur een aanduiding staan waaruit blijkt dat het een intracommunautaire levering is. Vermeld op de factuur in elke gewenste taal: ‘tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB ‘68’ of ‘artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112’.

 

Tip 10

Corrigeer btw-aangiften

Als u de btw in uw aangifte onjuist heeft verwerkt kunt u bij een btw-correctie van minder dan €1.000 (te betalen of ontvangen) gebruik maken van de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Grotere correcties moet u melden in een suppletieformulier Omzetbelasting.

 

Wij wensen u alvast een fijne pre kerst week,

Kruijver-Administratie

Comment Section

0 reacties op “Tijd om aan de slag te gaan met de belastingaangifte.

Plaats een reactie


*