547828388708201

Page content

Scheiden en het eigen bedrijf

 

 Scheiden en het eigen bedrijf

Scheiden en het eigen bedrijf:

Allereerst is het de vraag of u onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dient u sowieso eerlijk te verdelen. Een eenmanszaak valt onder het privé eigendom. Een rechtsvorm zoals een BV of een vof heeft dit natuurlijk niet. Daar dient u te kijken naar in hoeverre u eigenaar bent en in welke mate uw partner dat is. Als er ook een derde firmant bij betrokken is, valt dit aandeel buiten de echtscheiding. De verdeling van het bezettingen gaat alleen over het deel waar u en/of uw partner eigenaar van zijn.

Veel ondernemers trouwen onder huwelijkse voorwaarden, maar ook dan bent u er nog niet. Vaak is er een jaarlijks verrekenbeding afgesproken. Dat betekent dat ze elk jaar het opgespaarde inkomen zouden moeten verdelen. Dit is het bedrag wat over is gebleven na de
huishoudelijke uitgaven. Echter gebeurt dit lang niet altijd, wat tijdens de scheiding voor problemen kan zorgen. Want als er niet is verrekend, dan
kan de echtgenoot van de ondernemer aanspraak maken op een deel van de
waarde van de aandelen van het bedrijf.

Hoe groot dat deel is, is afhankelijk van het tijdstip van oprichting. Is de onderneming na het huwelijk gestart, dan kan het deel zomaar de helft zijn. Bestond de onderneming al voor het huwelijk? Dan gaat het om een deel van het vermogen van de onderneming. Als overeengekomen is dat de ondernemingswinst onder het inkomen valt, heeft de partner recht op een deel van de ‘opgepotte wisten’.

 

Uw bedrijf zal meestal, ongeacht de rechtsvorm een onderdeel zijn van de scheidingsprocedure. Vraag daarom eerst het jaarrapport op bij uw boekhouder. En probeer samen met hem of haar antwoord te geven op vragen als: Wat is nu de werkelijke winst? Wie is er eigenaar en wat is de waarde van het bedrijf ?