547828388708201

Page content

Samenwerkingsvormen

Samenwerkingsvormen

 

Samenwerkingsvormen

Er zijn voor bedrijven verschillende manieren om samen te werken.

 

Vrijwillige filiaalbedrijf 

Een of meer grossiers werken samen met een groot aantal detaillisten. Ze werken samen onder een gemeenschappelijke naam. Er worden meestal afspraken gemaakt over: winkelinrichting, klantenbehandeling en reclame. Detaillisten blijven eigenaar van hun zaak en werken voor eigen rekening.

De inkoopcombinatie 

Een aantal zelfstandige detaillisten die gaan samenwerken op het gebied van inkoop. Ze kopen direct bij de fabrikant. Er zijn inkoopcombinaties die alleen samen inkopen, maar ook die hetzelfde merk voeren en reclame maken.

Franchising

De franchisenemer betaald een fee aan de franchise organisatie in ruil om de reeds succesvolle formule te mogen gebruiken. 

Concern

Een groep ondernemingen onder gezamenlijke leiding, die naar buiten optreedt als een eenheid. Dit is meestal een onderneming, die de leiding heeft over een groot aantal andere ondernemingen in (vaak) dezelfde branche.

Joint venture

Een samenwerkingsproject tussen zelfstandige bedrijven. Bijvoorbeeld bij de bouw van een gebouw of voorziening.

Fusie

Verschillende bedrijven smelten samen tot een bedrijf.